Bộ nhận diện thương hiệu

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là thành phần không thể thiếu của một doanh nghiệp nếu muốn trở nên chuyên nghiệp hơn, tạo ấn tượng mạnh mẽ với đối tác cũng như khách hàng. Tạo dựng uy tín, tiềm tin, tăng sức cạnh tranh đối với đối thủ. DSO cung cấp dịch vụ thiết kế bộ nhân diện thương hiệu toàn diện với chất lượng và giá cả tốt nhất.Với kinh nghiệm thực tế trên 700 khách hàng lớn, sử dụng dịch vụ của DSO luôn mang lại cho bạn hiệu quả kinh doanh thực và những giá trị khổng lồ đồng thời là phương tiện quảng bá toàn cầu hiệu quả nhất mà bạn không cần quan tâm đến nguồn nhân lực sẵn có .

DSO-01 : Giá : 5,000,000VND

Bộ nhận diện thương hiệu cơ bản 1 bao gồm:

Thiết kế logo: 1 mẫu
Thiết kế brochure: 1 mẫu
Thiết kế phong bì: 1 mẫu
Thiết kế catalog: 1 mẫu
Thiết kế danh thiếp: 1 mẫu
DSO-02 : Giá : 6,000,000VND

Bộ nhận diện thương hiệu 2 bao gồm:

Thiết kế logo: 1 mẫu
Thiết kế brochure: 1 mẫu
Thiết kế phong bì: 1 mẫu
Thiết kế catalog: 1 mẫu
Thiết kế danh thiếp: 1 mẫu
Thiết kế nhãn đĩa CD DVD blue-ray: 1 mẫu
DSO-03 : Giá : 8,000,000VND

Bộ nhận diện thương hiệu 3 bao gồm:

Thiết kế logo: 1 mẫu
Thiết kế brochure: 1 mẫu
Thiết kế phong bì: 1 mẫu
Thiết kế catalog: 1 mẫu
Thiết kế danh thiếp: 1 mẫu
Thiết kế nhãn đĩa CD DVD blue-ray: 1 mẫu
Thiết kế Tài liệu thuyết trình: 1 mẫu
Thiết kế Nhãn thư tín: 1 mẫu
Thiết kế Thẻ nhân viên: 1 mẫu
Thiết kế Đồng phục: 1 mẫu cho cả nam và nữ
DSO-04 : Giá : 10,000,000VND

Bộ nhận diện thương hiệu 4 bao gồm:

Thiết kế logo: 1 mẫu
Thiết kế brochure: 1 mẫu
Thiết kế phong bì: 1 mẫu
Thiết kế catalog: 1 mẫu
Thiết kế danh thiếp: 1 mẫu
Thiết kế nhãn đĩa CD DVD blue-ray: 1 mẫu
Thiết kế Tài liệu thuyết trình: 1 mẫu
Thiết kế Nhãn thư tín: 1 mẫu
Thiết kế Thẻ nhân viên: 1 mẫu
Thiết kế Đồng phục: 1 mẫu cho cả nam và nữ
Thiết kế Bản tin nội bộ: 1 mẫu
Thiết kế Hóa đơn VAT: 1 mẫu
DSO-05 : Giá : 12,000,000VND

Bộ nhận diện thương hiệu 8 bao gồm:

Những yếu tố nhận biết cơ bản
Thiết kế biểu tượng ( Logo): 1
Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông
2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng

Thiết kế Danh thiếp
Thiết kế Giấy viết thư
Thiết kế Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín
Thiết kế Fascimile
Thiết kế Hóa đơn
Thiết kế Bản tin nội bộ
Thiết kế Thẻ nhân viên
Thiết kế Đồng phục
3. Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói

Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm
- Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm

- Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu in trực tiếp lên sản phẩm

Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm
Thiết kế Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm
Thiết kế Một số minh họa ứng dụng
DSO-06 : Giá : 14,000,000VND

Bộ nhận diện thương hiệu 8 bao gồm:

Những yếu tố nhận biết cơ bản
Thiết kế biểu tượng ( Logo): 1
Thiết kế Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
Thiết kế Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông
2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng

Thiết kế Danh thiếp
Thiết kế Giấy viết thư
Thiết kế Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín
Thiết kế Fascimile
Thiết kế Hóa đơn
Thiết kế Bản tin nội bộ
Thiết kế Thẻ nhân viên
Thiết kế Tài liệu thuyết trình
Thiết kế Đồng phục
3. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói

Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm
- Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm

- Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu in trực tiếp lên sản phẩm

Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm
- Thiết kế Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

- Thiết kế Một số minh họa ứng dụng

4. Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các biển hiệu

Thiết kế Các dạng biển hiệu
Thiết kế Biển hiệu Tổng công ty
Thiết kế Biển hiệu phòng ban
DSO-07: Giá : 18,000,000VND

Bộ nhận diện thương hiệu 7 bao gồm:

1. Những yếu tố nhận biết cơ bản

Thiết kế biểu tượng ( Logo): 1
Thiết kế Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
Thiết kế Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông
2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng

Thiết kế Danh thiếp
Thiết kế Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín
Thiết kế Fascimile
Thiết kế Hóa đơn
Thiết kế Bản tin nội bộ
Thiết kế Thẻ nhân viên
Thiết kế Tài liệu thuyết trình
Thiết kế Đồng phục
3. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói

Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm
- Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm

- Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu in trực tiếp lên sản phẩm

Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm
- Thiết kế Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

- Thiết kế Một số minh họa ứng dụng

4. Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các biển hiệu

Thiết kế Các dạng biển hiệu
Thiết kế Biển hiệu Tổng công ty
Thiết kế Biển hiệu phòng ban
Thiết kế Biển hiệu tại quầy lễ tân và phòng họp
Thiết kế Biển quảng cáo
Thiết kế Biển hiệu đại lý
DSO-08 : Giá : 20,000,000VND

Bộ nhận diện thương hiệu 8 bao gồm:

1. Những yếu tố nhận biết cơ bản

Thiết kế biểu tượng ( Logo): 1
Thiết kế Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
Thiết kế Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông
2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng

Thiết kế Danh thiếp
Thiết kế Giấy viết thư
Thiết kế Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín
Thiết kế Fascimile
Thiết kế Hóa đơn
Thiết kế Bản tin nội bộ
Thiết kế Thẻ nhân viên
Thiết kế Tài liệu thuyết trình
Thiết kế Đồng phục
3. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói

Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm
- Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm

- Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu in trực tiếp lên sản phẩm

Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm
- Thiết kế Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

- Thiết kế Một số minh họa ứng dụng

4. Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các biển hiệu

Thiết kế Các dạng biển hiệu
Thiết kế Biển hiệu Tổng công ty
Thiết kế Biển hiệu phòng ban
Thiết kế Biển hiệu tại quầy lễ tân và phòng họp
Thiết kế Biển quảng cáo
Thiết kế Biển hiệu đại lý
5. Thiết kế Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trong truyền thông marketing

Thiết kế Ấn phẩm quảng cáo
Thiết kế gian hàng hội chợ triển lãm
Thiết kế Quảng cáo trên truyền hình (tư vấn)
Thiết kế Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển
Thiết kế Hàng khuyến mại
Thiết kế Website và vỏ đĩa CD (Thiết kế giao diện)