Liên kết website trong SEO như thế nào hiệu quả

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 4683 | Cật nhập: 1/30/2016 10:06:09 AM | RSS

Liên kết website trong SEO như thế nào thì hiệu quả ?

Người ta thường nói “content is King” , và “link is Queen” nhưng đôi khi trong một chiến lược SEO ngắn hạn link có thể được coi là yếu tố quan trọng nhất. Có rất nhiều loại liên kết và cách liên kết, bạn có thể tham khảo một số cách sau đây :
- Liên kết ở phía trên sẽ tốt hơn liên kết ở phía dưới. – External link có nhiều ảnh hưởng hơn Internal link. – Liên kết từ site mới sẽ tốt hơn link từ site đã có link trước đó – Liên kết từ site có độ trust cao sẽ rất có ích trong ranking.
- Liên kết bên trong nội dung tốt hơn liên kết bên ngoài nội dung.
- Text link sẽ tốt hơn thuộc tính alt của hình ảnh.
- Liên kết từ nhiều site có độ tin tưởng cao sẽ có nhiều giá trị (ngay cả những trang không quan trọng)
- Liên kết bên trong thẻ

VietAds