Google Adwords

buy amitriptyline london

buy antidepressants visa

buy tamoxifen citrate uk

tamoxifen uk pct click here tamoxifen dosage

amoxil 875

amoxicillin rash aestheticmedicine.ca amoxil dosage

tamoxifen cost

tamoxifen brand name tradersbay.com tamoxifen mechanism of action

clomid uk buy online

clomid uk sale open clomid uk

female viagra pills

female viagra for sale charamin.com female viagra drops

buy prednisolone eye drops over the counter

buy prednisolone acetate eye drops blog.structuretoobig.com buy prednisolone 5mg tablets uk

tamoxifen 10 mg online

buy tamoxifen citrate

clomid online

buy clomid tablets

order abortion pill online uk

abortion pill online

order abortion pill philippines

medical abortion ph metalwings.com abortion manila

generic lyrica price

generic lyrica coupon jensen.azurewebsites.net lyrica prescription cost

buy accutane malaysia

accutane without blood tests read accutane without food

medical abortion

medical abortion avonotakaronetwork.co.nz abortion pill online

abortion pill self administered

buy abortion pill visa meteo.marche.it abortion in london

buy abortion pill

abortion pill online usa

* Thuật ngữ về Google Adwords:

- Google Adwords (quảng cáo từ khóa, quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo google) là hình thức quảng cáo trên trang tìm kiếm của google và các website đối tác (youtube.com, gmail.com, alexa.com…). Quảng cáo xuất hiện khi người dùng đang tìm kiếm các từ khóa liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của nhà quảng cáo. Quảng cáo google Adwords xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm tự nhiên (tối đa 3 vị trí/trang) và bên phải kết quả tìm kiếm tự nhiên (tối đa 8 vị trí/trang).

- CPM: Cost per thousand Impression: chi phí phải trả cho 1000 lần quảng cáo hiển thị

- CPC: Cost per click : chi phí phải trả cho mỗi nhấp chuột (Mỗi click).

- CPA: Cost per Action/Acquisiton: là chi phí để có được một giao dịch, một người đăng ký, một hành động mục tiêu.

- Gói Click: là gói dịch vụ tính tiền theo số click chuột vào QC. Ví dụ: Gói 10 triệu, cam kết 5000 click/tháng.

- Gói Hiển thị 24/7: là gói trả tiền cho việc quảng cáo luôn hiển thị với 1 số từ khóa nhất định. Ví dụ: Gói hiển thị 5 triệu/tháng, với 3 từ khóa: iphone 4, iphone 4s và ipad 2, hiển thị 24/7.

- Điểm chất lượng: Điểm chất lượng là chỉ số đánh giá chất lượng của quảng cáo liên quan đến một từ khoá nhất định. ĐCL của từ khoá dao động từ 1 cho đến 10 và được gọi là tốt nếu nằm ở khoảng từ 7 đến 10.

- Đối sánh rộng: Khi search từ khóa đó, từ khóa liên quan, từ khóa chứa một trong một số từ của từ khóa thì quảng cáo vẫn có thể hiển thị (tức là các từ khóa liên quan, nhưng thường là các cụm từ có nghĩa).

Ví dụ: “Áo cưới” để đối sánh rộng thì khi search từ Áo cưới Hà Nội, hoặc các từ tương tự vẫn có thểhiển thị quảng cáo từ áo cưới.

- Đối sánh cụm từ: Khi search cụm từ, bao gồm từ khóa theo đúng thứ tự quảng cáo thì quảng cáo của từ khóa vẫn có thể hiển thị.

Ví dụ: Nếu từ “áo cưới Hà Nội” đang để đối sánh cụm từ thì tìm kiếm từ “địa chỉ áo cưới hà nội” thì quảng cáo vẫn có thể hiển thị, nhưng khi tìm kiếm: “áo cưới” thì quảng cáo sẽ ko hiển thị.

- Đối sánh chính xác:Khi từ khóa để dạng đối sánh chính xác thì chỉ khi khách hàng gõ chính xác từ đó vào thì quảng cáo hiển thị, các từ khóa liên quan ko làm kích hoạt quảng cáo.

VietAds