Nếu sau 01 tháng mình không sử dụng hết ngân sách quảng cáo thì sẽ xử lý như thế nào?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3509 | Cật nhập: 10/29/2013 6:08:15 PM | RSS

Trước khi ký Hợp đồng VietAds sẽ tư vấn chiến dịch quảng cáo cũng như mức ngân sách quảng cáo rất sát với mục tiêu quảng cáo cũng như sản phẩm bên anh/chị. Hơn nữa, trong quá trình chạy quảng cáo Indochina Ads luôn luôn theo dõi chặt chẽ chiến dịch quảng cáo để điều chỉnh cho phù hợp. Do đó tình trạng không sử dụng hết ngân sách quảng cáo là gần như không xảy ra.
Tuy nhiên, nếu vì những yếu tố khách quan nào đó vẫn không sử dụng hết ngân sách quảng cáo, VietAds sẽ kéo dài thời gian quảng cáo cho đến khi hết ngân sách.


VietAds