Tại sao quảng cáo cần có điểm chất lượng tốt?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3448 | Cật nhập: 10/19/2013 10:08:44 AM | RSS

Một quảng cáo có điểm chất lượng tốt sẽ đem lại rất nhiều lợi ích.
• Thứ nhất, khi có nhiều đối thủ cùng chọn một từ khóa thì bên nào có điểm chất lượng cao hơn sẽ xuất hiện quảng cáo ở vị trí lợi thế hơn (ví dụ qua slide).
• Thứ 2, trong trường hợp điểm quảng cáo của anh chị quá thấp thì rất nhiều khả năng quảng cáo của bên mình không xuất hiện. Ví dụ “nội thất”. Sở dĩ Google làm như vậy là để tăng tính trung thực của quảng cáo.
• Thứ 3, khi điểm chất lượng quảng cáo của anh (chị) cao thì chi phí anh chị phải trả cho quảng cáo sẽ thấp.


VietAds