Tăng tỷ lệ chuyển đổi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 6439 | Cật nhập: 6/2/2014 3:06:59 PM | RSS

Tăng tỷ lệ chuyển đổi

Ngày nay các doanh nghiệp thường hay quan tâm nhiều hơn về Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ số lượng khách hàng truy cập vào website trở thành người mua hàng hay sử dụng dịch vụ của công ty. Khi xác định được những yếu tố làm thanh đổi khả năng chuyển đổi này bạn có thể làm tăng khả năng mua hàng hay sử dụng dịch vụ của bạn

Trong Online Marketing, Tăng tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate - CR) là tỉ lệ khách hàng truy cập website và có hành động trên website như mua hàng, đăng ký thành viên, đăng ký nhận email… Những hành động này như là những mục tiêu hướng tới của người quản trị web, nhà marketing hay biên tập viên nội dung.

Tỉ lệ chuyển đổi = Số lượng chuyển đổi / Tổng khách truy cập

Tăng tỷ lệ chuyển đổi

Vietads : Tăng tỷ lệ chuyển đổi

Như vậy, với mỗi loại mục tiêu chuyển đổi (như mua hàng) bạn lại có một Tăng tỷ lệ chuyển đổi của nó. Chuyển đổi (conversion) ở đây được định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng nhà marketing, quản trị website… Đối với marketer, thì chuyển đổi có thể là hành động thanh toán sản phẩm, hành động đăng ký dịch vụ… Đối với người biên tập nội dung, chuyển đổi có thể là đăng ký thành viên, đăng ký nhận bản tin…

Tăng tỷ lệ chuyển đổi

Vietads : Tăng tỷ lệ chuyển đổi

Trong Google Analytics, để thống kê được số lượng Tăng tỷ lệ chuyển đổi , bạn phải đặt mục tiêu đích để nhận dạng chuyển đổi thành công. Google đưa ra 3 loại mục tiêu:

- Url đích: Nhận diện sự chuyển đổi qua một url đích, khi đó khách truy cập tới url này Google Analytics sẽ ghi nhận là một sự chuyển đổi thành công.

- Thời gian truy cập của khách

- Số trang khách truy cập: Ví dụ ghi nhận chuyển đổi của những khách đã truy cập từ 3 trang trở lên.

Nếu bạn gặp khó khăn khi xác định và theo dõi chuyển đổi trên website, để được hổ trợ vui lòng mail : Vietads24h@gmail.com