Văn Hóa VietAds


Văn hóa VietAds

Bên cạnh Tinh thần VietAds dám mơ ước, đam mê, ý chí kiên cường, dám thử thách, luôn thích nghi, tạo nên Giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân và của cả tổ chức, các thành viên VietAds cùng chia sẻ các chuẩn mực văn hóa:

Người VietAds trong công việc:
Yêu công việc mình làm:
Người VietAds biết rõ mình muốn gì, chúng ta chọn công việc chúng ta đang làm và chúng ta yêu công việc mình làm. Chúng ta hiểu rằng, chỉ có yêu công việc mình làm và nỗ lực hết sức mới giúp chúng ta tạo được những giá trị đột phá cho chính mình, cho khách hàng và cho tố chức.
Không ngừng tối ưu:
Vietads" cũng có nghĩa là "Non-Stop Optimize" - Không ngừng tối ưu là phương châm căn bản của người VietAds. Không có thành công tồn tại mãi mãi, chỉ có sự nỗ lực không ngừng, tìm tòi những cách làm tối ưu hơn mới đem lại cho chúng ta những thành công liên tiếp.
Không chờ đợi giúp đỡ:
Mỗi người VietAds không chờ đợi ánh sáng từ những ngôi sao khác tỏa sáng cho mình mà tự đốt cháy chính mình để tỏa sáng cho những người xung quanh. Đó là triết lý của người VietAds. Bởi vậy, mỗi người VietAds đều tự chủ động nỗ lực hết sức mình để hoàn thành công việc của bản thân và hỗ trợ công việc cho những người khác.
Công bằng, bình đẳng:
Mọi người VietAds đều có giá trị riêng và có vai trò quan trọng đóng góp chung cho sự phát triển và bền vững của tổ chức. Vì thế, mọi người đều bình đẳng và được hưởng công xứng đáng với giá trị mình tạo ra.

VietAds